Daftar Isi

   Diketahui A={x|x≤10,x∈bilangan genap} dan B={x|x<11,x∈bilangan prima} Maka  A∩B adalah..

  a. {2}

  b. {2,4}

  c. {2,4,5}

  d. {3,4,5,6,7,8,10}

  e. {2,3,4,5,6,7,8,10}


  Jawaban : a. {2}


  Pembahasan : 


  A={10,8,6,4,2,0,…) dan B={2,3,5,7)

  A∩B dapat ditentukan dengan melihat anggota yang sama dari A dan B, sehingga A∩B={2}

  Jadilah komentator pertama!
  Urut dari yang terbaru terlama terbaik

  Terbaru

  Terlama

  Terbaik